Salem Calvinistic Methodist Chapel - Crynant (1905)We are pleased to say that there is a Revival here the like of which no-one remembers before. The enthusiasm of the church is great, and everyone is doing their part to spread that Spirit. It is three weeks since we started holding special prayer meetings to pave the way for the Revival, and we have already had meetings that are fuller than seen on any previous occasion.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224400/ART22

Goleuad - 23rd December 1904.

Additional Information

Da genym ddweyd fod yma Ddiwygiad nad oes neb yn cofio dim tebyg iddo o'r blaen. Mae brwdfrydedd yr eglwys yn fawr, a phawb yn gwneud eu rhan i ledaenu yr Ysbryd hwnw. Tair wythnos sydd er pan ddechreuwyd cynal cyfarfodydd gweddi neillduol i barotoi y ffordd i'r Diwygiad, ac yr ydym eisoes wedi cael cyfarfodydd lliosocach nag a welwyd ar unrhyw achlysur.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224400/ART22

Goleuad - 23rd December 1904.


Related Wells